कलर थीम

आकार

Current Size: 100%

भाषा

वसतिगृहात

कला, मुंबई आणि उपयोजित कला सर जे.जे., मुंबई सर जे.जे. स्कूल ऑफ दाखल करण्यात आले विद्यार्थ्यांना,

120 जागा कला सर जे.जे. स्कूल ऑफ, वांद्रे (पूर्व) येथे उपलब्ध आहेत, मुंबई - 400 051. पहिल्या विद्यार्थ्यांना .

अंतिम वर्ष वर्ष हे आसन कोटा उपलब्ध आहेत.